[12] คนท้องผ่านประตู – ไม้กั้น รถไฟฟ้าได้ไหม?

หลีกเลี่ยงได้ที่ไหน? เมื่อ Working Women จะต้องเดินทางไปทำงานด้วยตัวเอง ผ่านการใช้บริการรถไฟฟ้า ทั้ง MRT และ BTS ซึ่งต้องผ่าน 2 ด่าน ก็คือ เครื่องสแกนโลหะ และ ไม้กั้นประตู ซึ่ง 2 อย่างนี้มีเลเซอร์ตรวจจับโลหะ และนับจำนวนคนที่เดินผ่าน ไหนจะเครื่องสแกนตามทางเข้าห้างใหญ่ ๆ ซึ่งบางทีก็อย่า Nerve จนเกินไป เดินผ่านได้ แต่อย่าไปยืนแช่เป็นชั่วโมงก็เท่านั้นเอง