[22] สมุดฝากครรภ์หน้าตาเป็นอย่างไร? แล้วจะได้เมื่อไหร่?

สมุดฝากครรภ์ จะได้รับก็ต่อเมื่ออายุครรภ์เลยระยะความเสี่ยงที่อาจจะแท้งได้ และคุณหมอได้ให้ตรวจเลือดเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นก็จะเขียนบันทึกไว้ในสมุดฝากครรภ์เพื่อให้ว่าที่คุณแม่ได้พกติดตัวตลอดเวลา ..