[34] ท้องแล้วใส่รองเท้าแบบไหนดี

รองเท้าที่ใส่เดินตอนท้อง ควรจะเป็นรองเท้าที่ใส่สบาย เดินแล้วไม่สะดุด รองรับการกระแทกของส้นเท้าและหลัง โดยเฉพาะช่วงเดือนที่ 5 เป็นต้นไป
😀