[28] ท้องแล้วต้องกินยาอะไรบ้าง

มันจะมียาหลายอย่างที่มีความเสี่ยงกับคนท้อง ซึ่งส่วนใหญ่จะต้องระวังในช่วงไม่เกิน 3 เดือนรก เพราะร่างกายของเด็กยังสร้างอวัยวะไม่ครบ มันจะมีเว็บไซต์ที่เปิดไปแล้วเอาชื่อยาเข้าไปเช็คได้เลยว่า ตัวนี้เสี่ยงกับคนท้องไหม แต่ไม่แนะนำให้คุณเข้าไปเปิดอ่านเอง แนะนำให้ปรึกษาคุณหมอที่ฝากครรภ์ดีที่สุดค่ะ