[33] ประสบการณ์เลือดออกจมูก ครรภ์ 33 สัปดาห์

เลือดออกทางจมูก เป็นเรื่องปกติของคนท้อง จริงหรือเปล่า? ฮอร์โมนของร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงตั้งครรภ์ ทำให้หลอดเลือดของคุณแม่แต่ละคนขยายไม่เหมือนกัน บางคนเลือดก็ขยันออกตามไรฟัน บางคนก็แขนขาบวมน้ำ