[03] ฝากครรภ์ที่ไหนดี

ฝากครรภ์กับโรงพยาบาลเอกชน แต่ละครั้ง จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 800 – 1,200 บาท ต้องพบหมอ เดือนละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย และถ้ามีปัญหา ปวดหัว ตัวร้อน ก็ต้องมาก่อนครบเดือน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้น แค่ค่าวัดความดัน …