[18] ตะคริว ท้องแล้วจะเป็นเมื่อไหร่?

บางคนท้องเริ่มใหญ่ปุ๊บ อาการปวดตะคริวจะมาไร่เรี่ยกับช่วงแพ้ท้องกันเลยทีเดียว จึงรู้สึกไม่สบายตัวไปชั่วขณะ ทำอะไรก็ลำบาก บิดตัวก็ลำบาก ประสบการณ์ตอนท้องของผู้เขียน จะเป็นตอนน้ำหนักเริ่มขึ้นเยอะ ๆ และมักจะเป็นที่น่อง