[04] แพ้ท้อง Morning Sick

เคยได้ยินมาจากคนอื่นว่าหลังจากท้องจะมีอาการหนาวง่ายกว่าคนปกติ ต่อให้คลอดไปแล้วก็ตาม ผู้เขียนเป็นหมดทุกอย่างที่เขาลือกัน ทั้งปัสสาวะบ่อย ขี้หนาว ขี้ร้อน เขาบอกว่าตอนเด็กจะฝังตัว