[16] หายแพ้ท้อง – แต่เริ่มเข้าไตรมาส 2 และมีอาการอย่างอื่นแทน

เริ่มคุ้นชินกับอาการคนท้อง ก็สัปดาห์ที่ 14 ขึ้นไป พวกอาการที่เคยมี (ที่เขาเรียกว่า “แพ้ท้อง”) ค่อย ๆ  หมดไป และดีขึ้น  ไม่ว่าจะเป็น การอาเจียนตอนเช้า และ อาการมึนหัว ที่เคยรุนแรง จนที่เราคิดว่าไม่อยากท้องแล้ว กลับดีขึ้นเรื่อย ๆ ..