[10] เปลี่ยนงานช่วงท้องดีไหม?

การตั้งครรภ์ 3 เดือนแรก แล้วต้องแพ้ท้อง นี่มันทำให้ชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งนี่ลำบากมากทีเดียว สำหรับผู้เขียนช่วงแรกมันเหนื่อยมาก นั่งแท็กซี่ไปถึงออฟฟิศก่อนใครเพื่อน แล้วต้องรีบวิ่งหาชักโครกเพื่ออ้วก