[02] ท้องลม – หรือท้องจริง

ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม นอกจากมนุษย์แล้ว ทั้งลิง น้องหมา น้องแมว ก็อาจจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่คิดว่าตัวเองตั้งครรภ์ และมีอาการใกล้เคียงกับจะตั้งครรภ์ ซึ่งเกิดสั้น ๆ ใน 2 – 3 วันเท่านั้น