[23] ป่วยตอนท้อง (เงินแทบหมดบัญชี น้ำตาแทบไหล)

ทางประกันจะไม่จ่าย จะไม่ครอบคลุมค่ารักษาในเงื่อนไข PA ใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะค่าใช้จ่ายของคนท้อง มีเรื่อง “การแท้ง” “การขูดมดลูก” ที่เป็นความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นมาจากปกติ เพียงแค่ระวังเรื่องกระแทกอย่างเดียวไม่พอ บางคนอ้วกหนัก ๆ จนเลือกออกทางช่องคลอดก็มี