[01] 3 วิธีตรวจ “ยืนยัน” ว่าท้อง นอกจากใช้ที่ตรวจครรภ์

ที่ตรวจตั้งครรภ์มันจะมี 2 ขีด ถ้าเกิดว่าจุ่มปัสสาวะ ต่อให้จะท้องหรือไม่ท้องมันจะขึ้นสีเข้ม ๆ มาก่อน 1 ขีด (เรียกว่าขีดมาตรฐาน) แต่หากท้อง มันจะเห็นอีก 1 เส้น ขึ้นมาลาง ๆ ถ้าอายุครรภ์ยิ่งมาก ยิ่งขึ้นขีดเข้มสุดเทียบเท่าขีดมาตรฐาน ส่วนใหญ่หยิบออกมาใช้แล้วจะงง ๆ ว่ามันต้องขึ้นกี่ขีดกันแน่?

[03] ฝากครรภ์ที่ไหนดี

ฝากครรภ์กับโรงพยาบาลเอกชน แต่ละครั้ง จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 800 – 1,200 บาท ต้องพบหมอ เดือนละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย และถ้ามีปัญหา ปวดหัว ตัวร้อน ก็ต้องมาก่อนครบเดือน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้น แค่ค่าวัดความดัน …